Tổng hợp 21 bài thực hành lập trình vi điều khiển pic với mikroc

Bài tổng hợp lập trình vi điều khiển pic qua 21 bài thực hành.

   Qua bài viết tổng hợp 21 bài thực hành lập trình vi điều khiển pic này sẽ giúp bạn nắm bắt được cách viết chương trình trong Mikroc và nhiều thuật toán khác nhau, từ các bài học cơ bản này sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng lập trình trên vi điều khiển từ đó tạo được nền tản cho nhiều project phức tạp hơn. Dưới đây là các tutorials: Servo motor, matrix, led flashing.

Bài 1. Flashing an led

   Trong bài thực hành này bạn sẽ lập trình cho một led nhấp nháy bằng cách đảo trạng tháy logic của port, truy cập trang>>   

Bài 2. Lập trình với Button

   Ở bài 2 này chúng ta làm quen với nút ấn và cách lập trình để đọc trạng thái của một port và xuất dữ liệu ra một port, truy cập trang>>   

Bài 3. Đếm số nhị phân

   Bài này giúp bạn làm quen với số nhị phận 4 bit, mỗi lần button được ấn thì số đếm tăng 1 đơn vị, hiển thị trạng thái của số nhị phân qua 4 led được kết nối ở portc của vi điều khiển 16f688, truy cập trang>>   

Bài 4. Lập trình hiển thị dòng text ra LCD 16×2

   Trong bài này giúp bạn hiểu được cách hiển thị một dòng text lên Lcd, truy cập trang>>

Bài 5. Chuyển đổi Analog sang Digital (ADC)

   Qua bài học này bạn sẽ biết cách lập trình chuyển tính hiệu từ Analog sang Digital, truy cập trang>>

Bài 6. Điều khiển led 7 đoạn

   Khi bạn học xong bài này, bạn sẽ biết cách hiển thị dữ liệu trên led 7 đoạn (7 segments), truy cập trang>>

Bài 7. INterrupt

   Ở bài này bạn sẽ học ngắt interrupt khi tràn Timer0, truy cập trang>>

Bài 8. Giao tiếp máy tính qua cổng RS232

   Trong bài này bạn sẽ học được cách lập trình cho vi điều khiển giao tiếp với máy tính thông qua cổng RS232, truy cập trang>>

Bài 9. Điều chế độ rộng xung (PWM)

   Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng CCP module để điều chế độ rộng xung PWM, truy cập trang>>

Bài 10. Điều khiển DC motor

  Bạn sẽ học cách điều khiển cho motor quay thuận, quay ngược và dừng hẳn thông qua 3 button, truy cập trang>>

Bài 11. Hiển thị số đếm từ 1 đến 9999 trên led 7 đoạn 

  Quét led 7 đoạn hiển thị số đếm từ 0 đến 9999, truy cập trang>>

 

Bài 12. Điều khiển led matrix

  Lập trình hiển thị một ký tự trên led matrix, truy cập trang>>

Bài 13. Write, read internal EEPROOM

 Ghi dữ liệu vào eeproom và đọc dữ liệu đó xuất ra lcd, truy cập trang>>

Bài 14. Lập trình truyền dữ liệu với giao thức I2C

 Truyền dữ liệu giữa các thiết bị thông qua giao thức I2C, truy cập trang>>

Bài 15. Chạy dòng text trên nhiều led matrix

 Cũng giống như ở bài 12 nhưng ở đây ta lập trình cho dòng text có thể chạy trên nhiều led matrix được ghép lại với nhau, truy cập trang>>

Bài 16. Hiểu rõ hơn về ngắt INTERRUPT

 Qua bài thực hành này sẽ giải thích cặn kẽ về ngắt interrupt trong vi điều khiển, truy cập trang>>

Bài 17. Chế độ Sleep và Wake up trên vi điều khiển

 Hiểu rõ hơn về hai trạng thái sleep và wake up trên vi điều khiển, truy cập trang>>

Bài 18. Đọc bàn phím và hiển thị kết quả

 Làm việc với keypad, trong bài này ta đọc dữ liệu được nhập từ bàn phiếm và hiển thị kết quả ra lcd, truy cập trang>>

Bài 19. Sound

 Sử dụng thư viện âm thanh trong mikroc để tạo ra những hiệu ứng âm thanh khi ấn phím, truy cập trang>>

Bài 20. GLCD

vi điều khiển pic Lập trình xuất dữ liệu từ text hoặc hình ảnh ra Graphic LCD, truy cập trang>>

Bài 21. Điều khiển servo motor

Lập trình điều khiển động cơ servo, truy cập trang>>