Hình động trong thiết kế bài giảng powerpoint

Giaoan.link chia sẻ những hình động có nền, không nền, giúp bạn dễ dàng chèn vào bài giảng PowerPoint

Ưu điểm của việc sử dụng hình động trong thiết kế bài giảng powerpoint như sau:

  • Khi slideshow hình động sẽ hoạt động như khi bạn duyệt web.
  • Ảnh động giúp bài giảng powerpoint thêm sinh động, đối tượng nghe dễ tiếp thu hơn.
  • Hình động sẽ giúp bạn truyền tải ý tưởng được tốt hơn.
  • Tải ảnh động về bằng cách “click chuột phải chọn save as picture…”
Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về
Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về
Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về
Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về
Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về
Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về
Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về
Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về
Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về
Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về
[/tab] [/tabs]

Nguồn: giaoan.link, clipartsmania.com và sưu tầm internet