Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 1 bài 5

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 1

***

Bài 5: Vẽ nét cong

I/ Mục tiêu:
– Học sinh nhận biết nét cong.
– Biết cách vẽ được nét cong.
– Vẽ được hình có nét cong và vẽ màu theo ý thích.
II/ Đồ dung dạy học:
Giáo viên:
– Hai đồ vật có dạng hình cầu.
– Hai hình vẽ có nét cong.
Học sinh:
– Giấy vẽ, vở tập vẽ 1, bút chì, tẩy và màu.

NỘI DUNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ (file pdf)

TẢI GIÁO ÁN ĐỊNH DẠNG WORD (.doc)Tải giáo án điện tử mĩ thuật
Font : .vnTime; Bảng mã gõ font này là: TCVN3(ABC). Các bạn tải font về nếu chưa có.

 

 

TẢI BÀI TRÌNH CHIẾU POWERPOINT (.ppt)Tải bài giảng powerpoint

 

Nguồn: giaoan.link