Hướng dẫn ghi bản tổng hợp đánh giá giáo dục

Một số hướng dẫn của bộ giáo dục trong ghi kết quả giáo dục năm 2016

Bộ giáo dục ban hành nhiều cái mới trong năm học 2016-2017. Bộ ban hành thông tư 22/2016/BGDĐT sửa đổi bổ sung cho thông tư 30/2014 BGDĐT. Bộ cũng đã ban hành mẫu bảng tổng hợp đánh giá giáo dục cho bậc tiểu học. Nhìn chung cách đánh giá này có phần “nhẹ” cho giáo viên hơn. Bạn có thể tải mẫu tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tại đây.

HƯỚNG DẪN GHI BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC

hereTải hướng dẫn về máy tính của bạn.

Nguồn:giaoan.link