Hướng dẫn bài giảng powerpoint 2016

Hướng dẫn các bước cần thiết tạo bài giảng powerpoint 2016 – Phần 1

Để soạn thảo một bài trình chiếu gồm nhiều bước khác nhau. Sau đây giaoan.link chia sẻ các bước cơ bản, cần thiết nhất để tạo một bài giảng powerpoint 2016. Các phiên bản khác như 2007, 2010, 2013 cũng tương tự.

Các thao tác cơ bản với Slide
1. Thêm 1 slide
– Kích chọn thẻ Home trên thanh menu, trong nhóm lệnh Slides, click nút New Slide, chọn một trong các theme silde phù hợp với nội dung trong danh sách hoặc có thể chọn một slide trống (Blank).

2. Xóa slide
– Click chọn slide cần xóa trong danh sách slide dạng thu nhỏ ở ô cửa sổ bên phải màn hình thiết kế, nhấn nút Delete trên bàn phím hoặc nhấn nút Delete trên nhóm lệnh Slide thuộc thẻ Home trên thanh menu.
– Để chọn nhiều slide liên tục giữ phím Shift kết hợp với rê chuột chọn, để chọn nhiều slide không liên tục nhấn giữ Ctrl kết hợp với kích chuột vào slide cần chọn.

3. Thay đổi hình thức slide
– Click chọn slide trong danh slide, nhấn nút Layout trong nhóm lệnh Slide trên menu, chọn một kiểu (theme) phù hợp với nhu cầu của bạn.
– Để trả về mặc định bạn đầu, bạn nhấn nút Reset trong nhóm lệnh slide.

4. Di chuyển vị trí slide
– Click vào slide cần di chuyển vị trí, nhấn giữ chuột trái kéo slide đến vị trí cần thiết.

5. Quản lý các đối tượng với Selection & Visibility
Kích chọn đối tượng bất kỳ trên slide để hiển thị thẻ Format trên Ribbon, nhấn nút Selection Pane trong nhóm lệnh Arrage để hiển thị ô cửa sổ Selection and Visibility ở góc phải màn hình soạn thảo slide.
Trong ô cửa sổ này sẽ hiển thị danh sách tất cả các đối tượng trong slide, bạn có thể thay đổi vị trí, xóa các đối tượng ra khỏi slide hoặc tạm ẩn chúng bằng cách nhấn nút .

6. Định dạng nội dung trong slide
– Bạn chọn phần tử cần định dạng, chọn nhóm lệnh fonts để định định dạng font chữ; sử dụng nhóm lệnh Paragraph thuộc thẻ Home để định dạng canh lề; sử dụng thẻ Format để định dạng cho các đối tượng đồ họa.

VIDEO CÁC BƯỚC CƠ BẢN TẠO BÀI GIẢNG POWERPOINT – PHẦN 1