Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 3 bài 7

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 3

Bài  7 – Vẽ theo mẫu

VẼ CÁI CHAI

I. Mục tiêu

  • Nhận biết được đặc điểm hình dáng, tỉ lệ một vài loại chai.
  • Biết cách vẽ cái chai.
  • Vẽ được cái chai theo mẫu.
  • Nhận biết được vẻ đẹp các hình dạng chai khác nhau.

II. Chuẩn bị
Giáo viên:

  • Chọn một số chai có hình dáng, màu sắc, chất liệu khác nhau để giới thiệu và so sánh
  • Một số bài vẽ của học sinh lớp trước.
  • Hình gợi ý cách vẽ.

Học sinh:

  • Thước, vỡ tập vẽ lớp 3, bút chì, tẩy, màu.
NỘI DUNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 3 BÀI 7
TẢI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

nguồn: giaoan.link