Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 3 bài 8

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 3

Bài  8 – Vẽ tranh

VẼ CHÂN DUNG

I. Mục tiêu

  • Học sinh hiểu đặc điểm khuôn mặt người.
  • Biết cách vẽ và vẽ được chân dung người thân hoặc gia đình, bạn bè.
  • Yêu quí người thân và gia đình.

II. Chuẩn bị
Giáo viên:

  • Sưu tầm một số tranh, ảnh chân dung các lứa tuổi.
  • Một số bài vẽ của học sinh lớp trước.
  • Hình giợi ý cách vẽ.

Học sinh:

  • Thước, vỡ tập vẽ lớp 3, bút chì, tẩy, màu.
NỘI DUNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 3 BÀI 8
TẢI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
TẢI BÀI GIẢNG POWERPOINT
 

nguồn: giaoan.link