Giáo án điện tử mĩ thuật 4 bài 6

Giáo án điện tử mĩ thuật 4 bài 6

VẼ QUẢ DẠNG CẦU

I- Mục tiêu

  • Học sinh nhận biết hình dáng đặc điểm màu sắc của quả dạng hình cầu.
  • Học sinh biết cách vẽ quả dạng hình cầu.
  • Vẽ được một số một vài quả dạng hình cầu vẽ màu theo ý thích.
  • Học sinh yêu thích thiên nhiên biết chăm sóc và bảo vệ cây trồng

II- Đồ dùng dạy học

  •  Giáo viên: sách giáo khoa, sách giáo viên,  chuẩn bị tranh ảnh về một số loại quả dạng hình cầu
  •  Học sinh: sách giáo khoa,  một số loại quả dạng hình cầu,  vở thực hành, Bút Chì, tẩy, màu vẽ
Xem online nội dung giáo án điện tử mĩ thuật 4 bài 6
Tải nội dung giáo án mĩ thuật 4

nguồn: giaoan.link