Tại sao không kéo fill công thức được trên excel

Khắc phục lỗi không kéo fill công thức trên excel – không kéo copy công thức. Trong một số trường hợp, bạn viết công thức trên 1 cell excel và kéo fill công thức xuống dưới. Kết quả bạn nhận được không đúng, nó giống như copy cell. Tại sao có trường hợp này? Bạn xem video hướng dẫn sau sẽ rõ.

|| Xem thêm nhiều thủ thuật excel đơn giản phổ biến