Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 6

Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 6

CÁC SỐ TỪ 1 ĐẾN 5

I. MỤC TIÊU:
– Có khái niệm ban đầu về số 4, 5.
– Biết đọc, viết các số 4, 5 biết đếm số từ 1 đến 5 và đọc số từ 5 đến 1.
– Nhận biết số lượng các nhóm có từ 1 đến 5 đồ vật và thứ tự của mỗi số trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
– 5 máy bay, 5 cái kéo, 4 cái kèn, 4 bạn trai. Mỗi chữ số 1, 2, 3, 4, 5 viết trên 1 tờ bìa
– Bộ thực hành toán học sinh
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn Định:
– Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập, sách giáo khoa, hộp thực hành.
2. Kiểm tra bài cũ:
– Tiết trước em học bài gì?
– Em hãy đếm từ 1 đến 3, và từ 3 đến 1
– Số nào đứng liền sau số 2, liền trước số 3?
– 2 gồm 1 và mấy, 3 gồm 2 và mấy?
– Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới
3. Bài mới: Giới thiệu và ghi đầu bài

Nội dung giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 6
Tải giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 6