Bài giảng điện tử mĩ thuật 2 bài 7

Bài giảng điện tử mĩ thuật 2 bài 7

Vẽ tranh

ĐỀ TÀI EM ĐI HỌC

I- Mục tiêu:

  • Học sinh hiểu được nội dung đề tài em đi học.
  • Học sinh biết cách vẽ tranh đề tài em đi học.
  • Học sinh vẽ được tranh đề tài em đi học.

II- Chuẩn bị:

Giáo viên:

  • Một số tranh ảnh về đề tài Em đi học.
  • Bài của học sinh lớp trước về tranh phong cảnh.

Học sinh:

  • Tranh ảnh về đề tài em đi học.
  • Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, thước kẻ, màu vẽ.
 Xem online Bài giảng mĩ thuật 2 bài 7
Tải Bài giảng về máy
 

nguồn: giaoan.link