Học tiếng anh online phần 2

Học tiếng anh online phần 2

(Read. Then answer the questions)

Giaoan.link chia sẻ với thầy cô và các em học sinh các bài nghe đọc tiếng anh online. Mỗi bài học có audio và lời bài học.

Trong phần này, bạn đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi phía dưới. Bạn có thể xem bảng tạm dịch tiếng Việt để hiểu trong quá trình nghe.

Bài học này trích từ Bài 1 Tiếng anh lớp 7
 

Tab 0

Học tiếng anh online phần 2Answer the questions:

a) Where is Hoa from?

b) Who is the staying with?

c) Does she has a lot of friends in Ha Noi?

d) How is her new school different from her old school?

e) Why is Hoa unhappy?

Tab 1

Hoa là học sinh mới trong lớp 7A. Cô ấy đến từ Huế và cha mẹ của vô ấy vẫn ở đó. Cô ấy sống với chú và thím tại Hà Nội.

Hoa có rất nhiều bạn ở Huế. nhưng ở Hà Nội thì không có nhiều bạn. Nhiều thứ khác biệt quá. Ngôi trường mới của cô ấy lớn hơn trường cũ. Trường mới có nhiều học sinh. Ở trường cũ thì không có nhiều học sinh.

Hoa không vui. Cô ấy nhớ cha mẹ và các bạn của cô ấy.

 Nguồn: tham khảo từ lopngoaingu.com