Bài giảng điện tử mĩ thuật 3 bài 12

Bài giảng mĩ thuật 3 bài 12 – Vẽ tranh

ĐỀ TÀI NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

I- Mục tiêu:

  • Hiểu nội dung đề tài ngày nhà giáo Việt Nam.
  • Học sinh biết cách vẽ tranh về đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam.
  • Vẽ được tranh về đề tài này.
  • Yêu quý, kính trọng thầy giáo, cô giáo.

II- Chuẩn bị

– Giáo viên:

– Học sinh:

  • Sưu tầm một số tranh về đề tài ngày 20-11
  • Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.
Xem online nội dung bài giảng điện tử mĩ thuật 3 bài 12
Tải bài giảng điện tử mĩ thuật 3 bài 12