Bài giảng điện tử mĩ thuật 3 bài 13

Bài giảng điện tử mĩ thuật 3 bài 13 – Vẽ trang trí

TRANG TRÍ CÁI BÁT

I- Mục tiêu

  • Học sinh biết cách trang trí cái bát.
  • Trang trí được cái bát theo ý thích.
  • Cảm nhận được vẻ đẹp của cái bát trang trí.

II- Chuẩn bị

– Giáo viên:

  • Chuẩn bị một vài cái bát có hình dáng và trang trí khác nhau.
  • Một số bài trang trí cái bát của học sinh các lớp trước.

– Học sinh:

  • Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.
Xem nội dung bài giảng điện tử mĩ thuật 3 bài 13
Tải bài giảng
 

nguồn: giaoan.link