Đơn xin cấp lại chứng chỉ quốc phòng

Đơn xin cấp lại chứng chỉ quốc phòng

Khi học trong các trường cao đẳng, đại học. Chúng ta có học môn quốc phòng, khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp một chứng chỉ quốc phòng. Nếu như bạn lỡ làm thất lạc chứng chỉ này. Bạn sử dụng mẫu đơn sau để yêu cầu được cấp lại.

Xem online mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ quốc phòng
Tải về mẫu đơn
 

nguồn: giaoan.link