/*end facebook*/
Thứ Hai, 25 / 09 / 2017
Home >> Tài liệu

Tài liệu

Bao gồm các thông tin, thông tư, quyết định về Giáo dục & Đào tạo

Tháng Chín, 2017

 • 23 Tháng Chín

  Luật viên chức

  Luật viên chức (SỐ 58/2010/QH12) Luật viên chức số 58/2010/QH12  bao gồm một số sửa đổi của Luật viên chức mới nhất quy định rõ về quyền hạn, nghĩa vụ của …

 • 23 Tháng Chín

  Đơn xin nghỉ thai sản cho giáo viên

  Đơn xin nghỉ thai sản cho giáo viên Giaoan.link chia sẻ mẫu đơn xin nghỉ thai sản dành cho giáo viên. Tùy theo những trường hợp bạn có thể thay …

 • 16 Tháng Chín

  Phiếu đánh giá tiết dạy cấp tiểu học

  Phiếu đánh giá tiết dạy cấp tiểu học

  Phiếu đánh giá tiết dạy cấp tiểu học Qua Thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học. Giaoan.link sưu tầm gửi đến các bạn mẫu phiếu đánh giá …

 • 13 Tháng Chín

  Đơn xin nghỉ học dành cho sinh viên

  ĐƠN XIN NGHỈ HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN

  Đơn xin nghỉ học dành cho sinh viên Giaoan.link chia sẻ mẫu đơn xin nghỉ học dành cho sinh viên. Trong những trường hợp cần nghỉ học, bạn có thể …

 • 12 Tháng Chín

  Bản cam kết an toàn giao thông của học sinh, sinh viên

  Bản cam kết an toàn giao thông của học sinh, sinh viên Bản cam kết an toàn giao thông dành cho học sinh, sinh viên đăng ký với nhà trường. …

 • 6 Tháng Chín

  Mẫu giấy giới thiệu dành cho cá nhân và công ty

  Mẫu giấy giới thiệu dành cho cá nhân và công ty Mẫu giấy giới thiệu dành cho cơ quan, tổ chức giới thiệu để cho một cá nhân hay tổ …

 • 1 Tháng Chín

  Thông tư thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

  Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên (Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp …

Tháng Tám, 2017

 • 29 Tháng Tám

  Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu số 04a/ĐK) Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mẫu 04a/ĐK dùng trong trường hợp bạn …

 • 28 Tháng Tám

  Mẫu bìa đẹp mới

  Mẫu bìa đẹp mới Với thiết kế mới lạ, giaoan.link chia sẻ với bạn mẫu bìa đẹp mới. Mời các bạn tham khảo, thích tải về sử dụng miễn phí …

 • 24 Tháng Tám

  Luật bảo hiểm y tế

  Luật bảo hiểm y tế (BHYT) Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo BHYT 25/8/2008/QH12 được Quốc …

Đăng ký email theo dõi
Giaoan.link

Vui lòng điền địa chỉ mail của bạn và Đăng ký để luôn cập nhật bài mới từ Giáo án.