Học tiếng anh online phần 1

Học tiếng anh online phần 1

(Listen. Then practice with a partner)

Trong phần này, chúng ta sẽ học cách chào, hỏi, giới thiệu bản thân với một bạn mới.

Bài học này trích từ Bài 1 Tiếng anh lớp 7
 

Tab 0

Học tiếng anh online phần 1

Tab 1

a)

Ba: chào Nga.

Nga: Chào Ba, rất vui khi gặp lại bạn.

Ba: Tôi cũng rất vui được gặp lại bạn.

Nga: Đây là bạn mới cúng lớp chúng ta, bạn ấy tên là Hoa.

Ba: Rất vui được làm quen với bạn, Hoa.

Hoa: Tôi cũng rất vui được biết bạn.

b)

Hoa: Chào buổi sáng, tên tôi là Hoa.

Nam: Chào, rất vui được gặp bạn, Hoa. Tên tôi là Nam. Bạn là học sinh mới phải không?

Hoa: Vâng, tôi học lớp 7A.

Nam: Oh, tôi cũng vậy.

 Nguồn: tham khảo từ lopngoaingu.com