Mẫu Bảng chữ đại hội đoàn thanh niên

Mẫu Bảng chữ đại hội đoàn thanh niên

Trước khi đại hội chi đoàn được triệu tập. Ban tổ chức phải chuẩn bị rất nhiều việc – Văn kiện, bảng kiểm điểm, phiếu bầu…Trong đó, bảng chữ (băng rôn) đại hội không thể thiếu. Thông thường, chúng ta sẽ đặt làm rồi treo lên. Trong trường hợp bạn có máy chiếu, sao không thực hiện trên slide powerpoint. Chiếu bằng powerpoint, bạn có thể kết hợp với play bài Quốc ca, Đoàn ca. Sau đây là mẫu chữ đại hội đoàn bằng slide powerpoint.

Xem online Mẫu slide powerpoint đại hội
 Tải về Mẫu slide powerpoint bảng chữ

nguồn: giaoan.link