Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 1 bài 11

Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 1 bài 11

Vẽ trang trí

VẼ MÀU VÀO HÌNH VẼ Ở ĐƯỜNG DIỀM

I- Mục tiêu

  • Học sinh tìm hiểu trang trí đường diềm đơn giản và bước đầu cảm nhận vẻ đẹp của đường diềm.
  • Biết cách vẽ màu vào hình vẽ sẵn ở đường diềm.

II- Đồ dùng dạy – học

Giáo viên:

Học sinh: Giấy vẽ, vở tập vẽ 1, bút chì, tẩy, màu.

 Xem online Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 1 bài 11
Tải giáo án điện tử mĩ thuật 1 bài 11
 

nguồn: giaoan.link