Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 1 bài 12

Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 1 bài 12

VẼ TỰ DO

I- Mục tiêu

  • Tìm chọn nội dung đề tài.
  • Vẽ được bức tranh đơn giản có nội dung gắn với đề tài và vẽ màu theo ý thích.

II- Chuẩn bị

Giáo viên:

Học sinh: Giấy vẽ, vở tập vẽ 1, bút chì, tẩy và màu.

Xem online Bai giảng điện tử mĩ thuật lớp 1 bài 12
 Tải giáo án điện tử về máy