Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 2 bài 10

Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 2 bài 10

Vẽ tranh

ĐỀ TÀI CHÂN DUNG

I- Mục tiêu

  • Học sinh tập quan sát, nhận xét đặc điểm khuôn mặt người.
  • Biết cách vẽ chân dung đơn giản.
  • Học sinh vẽ được một bức chân dung theo ý thích.

II- Chuẩn bị

Giáo viên: chuẩn bị tranh, ảnh chân dung theo ý thích. Hình minh họa cách vẽ. Bài vẽ của học sinh lớp trước.

Học sinh: Vở tập vẽ, bút chì, sáp màu.

Xem online Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 2 bài 10
 Tải về Bài giảng điện tử
 

nguồn: giaoan.link