Bảng tham chiếu môn âm nhạc theo thông tư 22

Bảng tham chiếu môn âm nhạc

(Theo thông tư 22/2016 – BGDĐT)

Bảng tham chiếu là tài liệu giúp giáo viên có tài liệu tham khảo, đánh giá học sinh theo TT22/2016. Sau đây là bảng tham chiếu môn âm nhạc theo thông tư 22 bậc tiểu học.

Xem online Bảng tham chiếu môn âm nhạc theo thông tư 22
Tải bảng tham chiếu vè máy (pdf)

nguồn: giaoan.link