Mẫu giấy chuyển sinh hoạt đoàn

Mẫu giấy chuyển sinh hoạt đoàn

Để chuyển sinh hoạt đoàn từ nơi này đến nơi khác. Bạn cần xin mẫu giấy chuyển sinh hoạt đoàn tại đoàn cơ sở nơi bạn sống, làm việc. Nội dung trong giấy bạn thay đổi tùy vào cơ sở đoàn nhé.

Xem online Mẫu giấy chuyển sinh hoạt đoàn
 Tải mẫu về may
 

nguồn: ST