Mẫu nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Sau khi Chi bộ họp xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Chi bộ ra nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức gởi Đảng bộ.

Xem online mẫu Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức
Tải mẫu về
 

[box type=”note” align=”alignleft” class=”” width=””]

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị

Tải mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị

Mẫu đơn xin vào đảng

Mẫu lấy ý kiến nhận xét người xin vào đảng

[/box]

nguồn: giaoan.link