Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 2 bài 11

Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 2 bài 11

Vẽ trang trí

VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀO ĐƯỜNG DIỀM VÀ VẼ MÀU

I- Mục tiêu:

  • Học sinh biết cách trang trí đường diềm đơn giản.
  • Học sinh vẽ được họa tiết và vẽ màu vào đường diềm
  • Học sinh thấy được vẽ đẹp của đường diềm.

II- Chuẩn bị:

Giáo viên:

  • Một vài đồ vật có trang trí đường diềm.
  • Bài vẽ của học sinh lớp trước.

Học sinh:

  • Vỡ tập vẽ.
  • Bút chì, sáp màu.
Xem online Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 2 bài 11
Tải về
 

nguồn: giaoan.link