Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 2 bài 12

Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 2 bài 12

Vẽ theo mẫu

VẼ CỜ TỔ QUỐC HOẶC CỜ LỄ HỘI

I- Mục tiêu

  • Học sinh nhận biết được hình dáng, màu sắc một số loại cờ.
  • Học sinh biết cách vẽ một số lá cờ.
  • Học sinh bước đầu biết ý nghĩa của các loại cờ.

II- Chuẩn bị

Giáo viên: Chuẩn bị tranh, ảnh các loại cờ khác nhau. Một số lá cờ có hình dáng, màu sắc khác nhau. Hình minh họa cách vẽ.

Học sinh: Vở tập vẽ, bút chì màu, sáp màu.

 Xem online bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 2 bài 12
 Tải về
 

nguồn: giaoan.link