Những câu đố lớp 1

Những câu đố lớp 1

Dưới đây là những câu đố vui dành cho học sinh lớp 1

1. Để nguyên thì nhỏ thôi mà 
Mất “sắc” thì đúng thật là tiếng dê.

2. Chữ gì đội mũ trên đầu?
Chữ gì lại có cả râu mới tài?

3. Que cứng mà chọc vào đâu?
Kẻo điếc thì khổ, nói mau xem nào!

4. Cái gì phải nhớ gội luôn
Đứng đâu cũng gãi thì buồn lắm thay?

5. Những con tên chỉ vần “o”
Con gì trông dáng rất to đi cày? 
Con gì tung cánh mà bay?
Con gì dưới biển lặn ngày, lặn đêm?

6. Hoa gì tên có vần “ai”?
Kể nhanh mới gọi là tài bạn ơi!

7. Môn gì dùng bóng để chơi?
Nói ra được hết là người giỏi giang!

8. Những con tên chỉ vần “ao”
Con nào có cánh, con nào xấu xa?

9. Quả gì tên có vần “au”?
Ai giỏi thì phải mai mau trả lời!

10. Vần “ươu” tên những con gì
Con thì hót giỏi, con thì cổ cao?

11. Cái gì hai mặt khác thường
Không mồm, bị đánh cả trường đều nghe?

12. Mấy gà, mấy chó? Bạn ơi!
Đếm đúng ta thấy có mười cái chân…

13. Thức ăn vần “ôt” là gì?
Thức ăn vần “ưt” bạn thì nói ra?
Thức ăn vần “ât” đó là…?
Đố bạn nói được cả ba loại này!

14. Tên có vần “uc”, hoa gì?
Tên có vần “uc” bánh chi? Nhanh nào!

15. Những quả tên có vần “ưa”?
Kể ra xem đã đủ chưa nghe nào!

16. Điền “d” hoặc “gi”:
Con …ao cắt gọt rất nhanh 
Nhưng xin đừng có tranh …ành đứt tay 

17. Chân tay không có
Mặt bị vạch đều
Giúp các bạn yêu 
Biết đo, biết kẻ
Giải nhanh vui vẻ
Đó là cái gì?

18. Cà gì đỏ mọng thơm ngon?
Bắp gì từng lá cuốn tròn với nhau?

19. Tên hoa kể cũng buồn cười
Hoa gì tưởng để áo người cài thôi?
Hoa gì muốn bỏ vào nồi?
Hoa gì ngỡ nạp đạn rồi bắn luôn?

20. Cả hai, tên có vần “uyên”
Cái bơi mặt nước, con chuyền cành cây?

21. Thử xem các loại cá nào
Mà tên gọi sẽ ứng vào vần sau:
Vần “ô” bạn hãy nói mau?
Vần “ê” bạn chớ lau tau sai liền? 
Vần “o” bạn thử gọi tên? 
Vần “iêc” liệu bạn có quên cá này? 
Vần “ep” bạn có biết ngay?
Vần “ôi” bạn chắc loay hoay, cá gì?

22. Điền “ch” hoặc “tr”:
Con …âu …ăm …ỉ kéo cày
Con mèo bắt …uột cả ngày lẫn đêm 
Con …ó canh cửa …ước thềm
Con …im hót tiếng dịu êm …ên cành.

23. Vừa là tên một loài hoa
Vừa là lời hẹn, người ta phải chờ.

24. Điền “l” hoặc “n”:
Cái …ồi mẹ vẫn …ấu cơm 
Cái …iềm gặt …úa vàng thơm ngày mùa
Cái…ón bà đội …ên chùa 
Cái …ôi bé ngủ đung đưa giữa nhà 

25. Điền những chữ  thích hợp:
Cái …ẻng để …õ “…eng …eng”
Cái …ơ buộc tóc, đầu em …ọn …àng
Cái …út viết …ữ ..õ …àng
Cái …úc …ài áo …ội …àng hay …uên.

26. Điền vần “ươc” hoặc “ươt” cùng dấu thanh nếu cần:
Cái th… đo biết độ dài
Cái l…chải mái tóc dài m… thêm
N… mưa hắt …. cả thêm
Cần câu sợi c… đã mềm lại trong 
Buồm căng thuyền l… theo dòng
Áo dài tha th… hội xong mới về
Cỏ non xanh m… bờ đê
Đàn trâu đủng đỉnh b… về trong thôn

Theo: bigschool