Xây dựng câu hỏi 4 mức độ theo thông tư 22

Xây dựng câu hỏi 4 mức độ theo Thông tư 22

Theo Điều 10 Thông tư 22 đã qui định đề kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến, thức kĩ năng và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức sau:
Mức 1:  Nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học;
Mức 2:  Hiểu kiến thức, kỹ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân;
Mức 3:  Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống;
Mức 4:  Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.

Việc xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra theo bốn mức độ trong Thông tư 22 phỉa phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian học tập, lượng chủ đề kiến thức để tiến hành kiểm tra đánh giá.

Sau đây là một vài ví dụ tham khảo về câu hỏi, bài tập thể hiện 4 mức độ theo định hướng của Thông tư 22.

 Xem online Xây dựng câu hỏi 4 mức độ theo Thông tư 22
 Tải về máy
 

nguồn: giaoan.link