Bài giảng powerpoint âm nhạc lớp 3 tiết 3 bài ca đi học

Bài giảng PowerPoint âm nhạc lớp 3 tiết 3 bài ca đi học

Bài trình chiếu PowerPoint môn âm nhạc lớp 3, tiết 3 – Học bài hát “Bài ca đi học”. Nhạc sĩ Phan Trần Bảng. Mời quí thầy cô tham khảo, tải về sử dụng.

Xem online slide powerpoint âm nhạc lớp 3, tiết 3
 Tải về