Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học Module TH5

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH4

Môi trường dạy học lớp ghép

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH4 về “Môi trường dạy học lớp ghép” theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. Mời quí thầy cô tham khảo tải về sử dụng.

 Xem online Module TH4
 Tải về
 

nguồn: ST