Giáo án mĩ thuật lớp 1 bài 15

Giáo án mĩ thuật lớp 1 bài 15 

VẼ CÂY

Qua bài giảng mĩ thuật lớp 1 bài 15 vẽ cây, giáo viên giúp học sinh nhận biết hình dáng, màu sắc, vẻ đẹp của cây và nhà. Học sinh biết cách vẽ cây, vẽ nhà. Từ đó, học sinh vẽ được bức tranh đơn giản có cây, có nhà và vẽ màu theo ý thức.

 Xem online giáo án mĩ thuật lớp 1 bài 15
 Tải giáo án
 

nguồn: giaoan.link