Thứ Bảy, 21 / 07 / 2018
Home >> Tài liệu >> Văn bản pháp luật >> Giáo dục - Đào tạo >> Thông tư 09/2015-TT BGDĐT
Thông tư 09/2015-tt BGDĐT

Thông tư 09/2015-TT BGDĐT

Thông tư 09/2015-TT BGDĐT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo quyết định số 14/2008/qđ-bgdđt ngày 07 tháng 4 năm 2008 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 44/2010/tt-bgdđt ngày 30 tháng 12 năm 2010 và thông tư số 05/2011/tt-bgdđt ngày 10 tháng 02 năm 2011 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo

 Xem online Thông tư 09/2015-TT BGDĐT
 Tải về
 Tả về

nguồn: st

Bài ngẫu nhiên

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module th 23 mạng internet

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 23 Mạng Internet – Tìm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.