Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH6

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH6

Kế hoạch dạy học ở lớp ghép

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH6 về “Kế hoạch dạy học ở lớp ghép” theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. Mời quí thầy cô tham khảo tải về sử dụng.

 Xem online Module TH6
 Tải về
 

nguồn: ST