Giáo án điện tử mĩ thuật lớp 5 bài 9

Giáo án điện tử mĩ thuật lớp 5 bài 9

Thường thức mĩ thuật

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐIÊU KHẮC CỔ VIỆT NAM

Qua bài giảng mĩ thuật lớp 5 bài 19 giới thiệu về điêu khắc cổ Việt Nam, giáo viên giúp các em học sinh hiểu một số nét về điêu khắc cổ Việt Nam. Các em học sinh sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của 1 vài tác phẩm điêu khắc cổ Việt Nam. Từ đó, các em thêm yêu quý và có ý thức giữ gìn di sản văn hóa dân tộc.

 Xem online giáo án điện tử mĩ thuật lớp 5 bài 9
 Tải về