Thứ Tư, 15 / 08 / 2018
Home >> Góc Học Sinh >> Bài tập theo lớp >> Bài tập toán cho học sinh lớp 1

Bài tập toán cho học sinh lớp 1

BÀI TẬP TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 1

Điền số, < > =

Trong phần này, giaoan.link chia sẻ một sheet bài tập toán cho học sinh lớp 1. Thể loại toán gồm: tìm số, so sánh ><= với nhiều loại khác nhau. Đặc biệt, các bài tập làm trên excel, dùng hàm rand() để tạo dữ liệu ngẫu nhiên.

Từ khóa nội dung này: toán lớp 1, bài tập toán học sinh lớp 1, bài tập toán lớp 1.

Bài ngẫu nhiên

Bộ đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm học 2018-2019

BỘ ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN  Giaoan.link chia sẻ bộ đề thi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.