Giáo án mỹ thuật lớp 4 bài 17 trang trí hình vuông

GIÁO ÁN MỸ THUẬT LỚP 4 BÀI 17

Vẽ trang trí

TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG

Giáo án mỹ thuật lớp 4 bài 17 vẽ trang trí – trang trí hình vuông là cơ sở để giáo viên giúp học sinh hiểu biết thêm về trang trí hình vuông, sự ứng dụng của nó trong cuộc sống. Từ đó học sinh biết cách trang trí hình vuông và trang trí được hình vuông theo yêu cầu…Thầy cô xem tranh thiếu nhi vẽ tại đây để làm tài liệu nhé.

 Xem online giáo án mỹ thuật
 Tải về
 

Nội dung tìm nội dung này: giáo án điện tử, giáo án mỹ thuật lớp 4, mỹ thuật lớp 4 bài 17, trang trí hình vuông