Giáo án mỹ thuật lớp 4 bài 18 vẽ tĩnh vật lọ và quả

GIÁO ÁN MỸ THUẬT LỚP 4 BÀI 18

Vẽ theo mẫu

VẼ TĨNH VẬT LỌ VÀ QUẢ

Giáo án mỹ thuật lớp 4 bài 18 – vẽ theo mẫu vẽ tĩnh vật lọ và quả là tài liệu giúp giáo viên truyền đạt để học sinh có thể: biết được sự khác nhau về hình dáng, đặc điểm giữa lọ và hoa; Học sinh biết cách vẽ lọ và quả…Xem tranh vẽ của học sinh tại đây.

 XEM ONLINE GIÁO ÁN
 Tải về
 

Từ khóa tìm nội dung này: giáo án điện tử mỹ thuật, giáo án mĩ thuật, mỹ thuật lớp 4 bài 18, vẽ tĩnh vật lọ và quả.