Giáo án mỹ thuật lớp 5 bài 20 vẽ theo mẫu – mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu

GIÁO ÁN MỸ THUẬT LỚP 5 BÀI 20

Vẽ theo mẫu

MẪU VẼ CÓ HAI HOẶC BA VẬT MẪU

Giaoan.link chia sẻ cùng các bạn giáo án mỹ thuật lớp 5 bài 20 – vẽ theo mẫu – mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu. Mời các bạn tải về sử dụng như một tài liệu dùng soạn bài giảng dạy. Xem thêm bài giảng powerpoint tại đây, template powerpoint tại đây.

Xem online
 Tải giáo án
 

Từ khóa nội dung này: giáo án điện tử mỹ thuật, mẫu vẽ có 2 hoặc 3 vật mẫu.