Giáo án mỹ thuật lớp 2 bài 22 trang trí đường diềm

GIÁO ÁN MỸ THUẬT LỚP 2 BÀI 22 TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM

Qua bài giảng môn mỹ thuật lớp 2 bài 22 trang trí đường diềm, giáo viên giúp học sinh hiểu cách trang trí đường diềm và cách sử dụng đường diềm để trang trí. Các em sẽ biết cách vẽ và trang trí đường diềm đơn giản.

Xem online giáo án
 Tải giáo án về
 

Bạn có thể quan tâm đến các giáo án lớp 2 khác:

Từ khóa nội dung này: giao an mi thuat lop 2, giao an dien tu mi thuat lop bài 22.