Giáo án điện tử mỹ thuật lớp 2 bài 23 vẽ tranh đề tài về mẹ hoặc cô giáo

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MỸ THUẬT LỚP 2 BÀI 23

VẼ TRANH ĐỀ TÀI VỀ MẸ HOẶC CÔ GIÁO

Qua bài giảng mỹ thuật lớp 2 bài 23 vẽ tranh đề tài về mẹ hoặc cô giáo, học sinh hiểu được đề tài về mẹ hoặc cô giáo. Học sinh vẽ được tranh về đề tài này và từ đó thêm yêu quý mẹ và cô giáo hơn.

 Xem online Giáo án điện tử mỹ thuật lớp 2 bài 23
Tải giáo án

Bạn có thể quan tâm đến các giáo án lớp 2 khác:

Từ khóa nội dung này: giáo án điện tử, giao an mi thuat lop 2 bai 23, ve tranh de tai me hoac co giao.