Giáo án mỹ thuật lớp 2 bài 28 Vẽ tiếp hình và vẽ màu

GIÁO ÁN MỸ THUẬT LỚP 2 BÀI 28

VẼ TIẾP VÀO HÌNH VÀ VẼ MÀU

Mục tiêu của bài giảng mỹ thuật lớp 2 bài 28 – Vẽ tiếp hình và vẽ màu: Giúp học sinh biết cách vẽ thêm hình, vẽ màu vào hình có sẵn của bài trang trí; Học sinh vẽ được hình và vẽ màu theo yêu cầu bài. Các bạn xem tranh vẽ của học sinh tại đây. Bài giảng powerpoint lớp 2 tại đây.

Xem online giáo án mỹ thuật lớp 2 bài 28
Tải giáo án
 

Bạn có thể quan tâm đến các giáo án lớp 2 khác:

Từ khóa nội dung: giáo án điện tử lớp 2, giáo án mĩ thuật lớp 2, tải giáo án miễn phí.