Giáo án mỹ thuật lớp 2 bài 34 Vẽ tranh đề tài phong cảnh

GIÁO ÁN MỸ THUẬT LỚP 2 BÀI 34

Vẽ tranh

ĐỀ TÀI PHONG CẢNH

Bài giảng mỹ thuật lớp 2 bài 34 – vẽ tranh đề tài phong cảnh cần đạt được một số vấn đề: Giúp học sinh nhận biết được tranh phong cảnh. Cảm nhận vẻ đẹp của tranh phong cảnh; Biết cách vẽ tranh phong cảnh và vẽ được một bức tranh phong cảnh đơn giản.

 Xem online giáo án mỹ thuật lớp 2 bài 34
Tải giáo án (word)
 

Bạn có thể quan tâm đến các giáo án khác của lớp 2:

Từ khóa nội dung: giao an mi thuat lop 2, my thuat 2 bai 34, ve tranh phong canh.