Giáo án mỹ thuật lớp 2 bài 33 vẽ cái bình đựng nước

GIÁO ÁN MỸ THUẬT LỚP 2 BÀI 33

Vẽ theo mẫu

VẼ CÁI BÌNH ĐỰNG NƯỚC

Mục tiêu cần hướng đến của bài giảng mỹ thuật lớp 2 bài 33 là: Học sinh nhận biết được hình dáng, màu sắc của bình đựng nước; biết cách vẽ bình đựng nước theo mẫu; cuối cùng là phải vẽ được cái bình đựng nước. Xem thêm bài trình chiếu powerpoint lớp 2 tại đây. Template powerpoint tại đây.

Xem online giáo án mỹ thuật lớp 2 bài 33
 Tải về
 

Bạn có thể quan tâm đến các giáo án khác của lớp 2:

Từ khóa nội dung: giáo án điện tử, giáo án mỹ thuật lớp 2, mĩ thuật lớp 2, vẽ cái bình đựng nước.