Thứ Năm, 22 / 02 / 2018
Home >> Giáo án điện tử >> Lớp 6 >> Ga English 6 >> Giáo án tiếng anh lớp 6 unit 6 our tet holiday

Giáo án tiếng anh lớp 6 unit 6 our tet holiday

UNIT 6: OUR TET HOLIDAY
Lesson 1: Getting Started – Happy new year!

Giaoan.link chia sẻ giáo án tiếng anh lớp 6 unit 6 our Tet holiday được biên soạn theo chương trình thí điểm. Mời các bạn tham khảo.

I. Objectives:
By the end of this lesson, students can know the key language and structures to be learnt in this unit.
II. Language Focus:
1. Vocabulary: the lexical items related to “Tet”: things, activities and practices.
2. Structures: Will to express intentions.
Should/ shouldn’t for advice.
III. Method: Communicative approach
IV. Teaching ads: Course book, CD player, picture.
V. Procedures:

 Xem giáo án tiếng anh 6 unit 6
 Tải giáo án
 Download

Giáo án điện tử lớp 6:

Từ khóa nội dung: GATA, giao an tieng anh 6 unit 6, giao an tieng anh 6 thí điểm.

Bài ngẫu nhiên

Giáo án tiếng anh lớp 6 unit 10 our houses in the future

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 9 UNIT 10 OUR HOUSES IN THE FUTURE Giaoan.link sưu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký email theo dõi
Giaoan.link

Vui lòng điền địa chỉ mail của bạn và Đăng ký để luôn cập nhật bài mới từ Giáo án.