Giáo án mỹ thuật lớp 3 bài 28 vẽ màu vào hình có sẵn

GIÁO ÁN MỸ THUẬT LỚP 3 BÀI 28

Vẽ trang trí

VẼ MÀU VÀO HÌNH CÓ SẴN

I/ Mục tiêu:
– HS hiểu biết thêm về cách tìm và vẽ màu.
– Vẽ được màu vào hình có sẵn theo ý thích
– Thấy được vẻ đẹp của màu sắc, yêu mến thiên nhiên.
II/ Chuẩn bị:
GV: – Phóng to 2 hoặc 3 hình vẽ sẵn trong vở tập vẽ, để học sinh vẽ theo nhóm.
HS: – Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.
III/ Hoạt động dạy – học chủ yếu:

Xem giáo án online
 Tải giáo án về
 

Giáo án điện tử lớp 3:

Từ khóa nội dung này: giáo án mĩ thuật 3, mỹ thuật lớp 3 bài 28, vẽ màu.