Hướng dẫn sử dụng animations tạo hiệu ứng trong bài trình chiếu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ANIMATION PANE

TẠO HIỆU ỨNG TRONG BÀI TRÌNH CHIẾU POWERPOINT

    Video dưới đây sẽ giúp bạn phần nào hiểu về animation trong powerpoint. Bạn có thể xem và áp dụng chúng vào bài trình chiếu của bạn. Với những thao tác đơn giản, video sẽ giải thích cho bạn hiểu những điều cơ bản nhất, từ đó bạn sẽ dễ dàng làm và nâng cao khả năng thiết kế của mình.


Xem video hướng dẫn cụ thể: