Giáo án mĩ thuật lớp 4 bài 29 vẽ tranh đề tài an toàn giao thông

GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 4 BÀI 29

Vẽ tranh

ĐỀ TÀI AN TOÀN GIAO THÔNG

I/ MỤC TIÊU:
– HS hiểu được đề tài và tìm chọn được hình ảnh phù hợp với nội dung.
– HS biết cách vẽ và được tranh về đề tài An toàn giao thông theo cảm nhận riêng.
– HS có ý thức chấp hành những quy định về An toàn giao thông
II/ CHUẨN BỊ:
– Giáo viên: SGK, SGV; Hình ảnh về giao thông đường bộ, đường thủy;
Hình gợi ý cách vẽ; tranh HS lớp trước về ATGT.
– Học sinh: Anh về GT đường bộ, đường thủy ; Tranh về ATGT; Vở thực hành; Bút chì, màu vẽ.

 Xem giáo án online
 Tải giáo án
 

Giáo án điện tử lớp 4:

Từ khóa nội dung: giáo án điện tử lớp 4, giáo án mĩ thuật lớp 4, an toàn giao thông.