Giáo án mĩ thuật lớp 5 bài 21 tập nặn tạo dáng đề tài tự chon

GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 5 BÀI 21

TẬP NẶN TẠO DÁNG

ĐỀ TÀI TỰ CHỌN

I/ MỤC TIÊU:

– HS biết cách nặn các hình khối.

– HS nặn đựơc hình người, đồ vật, con vật,…và tạo dáng theo ý thích.

– HS ham thích sáng tạo và cảm nhận được vẽ đẹp của hình khối.

II/ THIẾT BỊ DẠY-HỌC:

GV: – Sưu tầm 1 số tượng, đồ gốm,… một vài đồ vật, con vật,… được tạo dáng.

– Đất nặn và dụng cụ để nặn.

HS: – Đất nặn hoặc 1 số vật liệu để nặn; hay giấy màu,hồ dán, kéo,…

 Xem giáo án online
 Tải giáo án