Giáo án mỹ thuật lớp 4 bài 35 trưng bày kết quả học tập

GIÁO ÁN MỸ THUẬT LỚP 4 BÀI 35 TRƯNG BÀY KẾT QUẢ HỌC TẬP

I/ MỤC TIÊU:
– Gv và học sinh thấy được kết quả dạy-học mĩ thuật trong năm.
– Nhà trường thấy được công tác quản lí dạy-học mý thuật.
– Hs yêu thích môn mỹ thuật.
II/ HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
– Gv và học sinh chọn các bài đẹp trong năm.
– Trưng bày nơi thuận tiện cho nhiều người xem.
– Dán bài theo phân môn và có ghi tên sản phẩm, tên học sinh.
– Dán tường trang trí lớp học.

Xem giáo án online
Tải giáo án

Chúc thầy cô và các em có kì nghỉ hè vui v.

Từ khóa nội dung: giáo án điện tử lớp 4, giáo án mỹ thuật 4, mỹ thuật 4.