Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT chế độ làm việc giáo viên phổ thông

THÔNG TƯ 28/2009/TT-BGDĐT

BAN HÀNH QUI ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG

Đối với giáo viên cần nắm rõ thông tư 28/2009/TT – BGDĐT để biết được quyền và nghĩa vụ của mình trong chế độ làm việc. Chế độ được nghỉ trong các ngày lễ tết… và chế độ được hưởng như thế nào…Tất cả đã được quy định trong thông tư 28 này. Mời các bạn tham khảo.

Xem thông tư online
Tải thông tư 28/2009/TT – BGDĐT

Từ khóa: thông tư 28, quy định nghỉ lễ tết cho giáo viên, chế độ giáo viên.